شرکت فنی مهندسی بهدام کشت - طرح دورگ گیری گوسفند بومی خراسان با اسپرم نژادهای رومانف و پاکستانی

شرکت فنی مهندسی بهدام کشت

کلیه امور کشاورزی و دامپروری و منابع طبیعی

طرح دورگ گیری گوسفند بومی خراسان با اسپرم نژادهای رومانف و پاکستانی

طرح همزمانی فحلی جهت لاپراسکوپی و تلقیح 200 راس گوسفند کردی خراسان و 200راس گوسفند بلوچی با اسپرم  نژاد پاکستان و رومانوف در خراسان رضوی توسط شرکت فنی مهندسی کشاورزی بهدام کشت انجام شد .
مدیرعامل شرکت بهدام کشت با اشاره به روند اجرای پروژه اصلاح نژاد دام سبک با هدف تولید نژادهای جدید ترکیب گوسفندی، گفت: عملیات تلقیح 400 راس میش در دامداری مزرعه آستان قدس رضوی واقع در شهرستان مشهد ، به روش لاپاراسکوپی با اسپرم گوسفند رومانوف وگوسفند سنگین وزن پاکستانی انجام شد .
وی افزود: پس از سپری شدن پنج ماه دوران بارداری، از اواخر بهمن میش های تلقیح شده شروع به زایمان کردند که بره های با فنوتیپ مشترک گوسفند کردی خراسان و گوسفند رومانف به عبارتی بره های نسل 1با خلوص ژنی 50% گوسفند کردی خراسان و 50%نژاد رومانف در مر حله اول حاصل اجرای این طرح بود.
وی همچنین گفت: گله های مزبور برای همزمان سازی فحلی، سیدرگذاری و هورمون تراپی شده با توجه به سنگین وزن بودن گوسفند پاکستانی و چند قلوزا بودن گوسفند رومانوف، پیش بینی می شود در صورت اجرای طرح در کل گله های بومی استان ، نتایج حاصله در پایان عملیات اصلاح نژادی، علاوه بر دارا بودن خصوصیات گوسفند بومی استان از جمله مقاومت به بیماری ها ، از لحاظ وزنی و چند قلوزایی نیز عملکرد بسیار خوبی داشته باشد.


 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ساعت 17:35  توسط رضا  |